Политики

11 проверки от РИОСВ – Пловдив в община Стамболийски през тази година, заявява министър Карамфилова

Министърът на околната среда Карамфилова обяви, че от началото на текущата година Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив е извършила общо 11 проверки в община Стамболийски.

Тези проверки имат за цел наблюдение и оценка на съответствието на местните органи и институции със законодателството в областта на околната среда и водите.

Министърът подчерта, че проверките са неотложни и важни, тъй като общината е отговорна за опазването на околната среда и водите в своята територия.

Чрез тези проверки се установяват евентуални нарушения и се налагат необходимите мерки и санкции, за да се гарантира спазването на законодателството и защитата на околната среда в района.

Министър Карамфилова призова за по-строги контролни мерки и регулации, за да се осигури ефективното прилагане на законите и защитата на околната среда.

Тя подчерта, че такива проверки ще продължат и в бъдеще с цел гарантиране на устойчиво развитие и запазване на природните ресурси в община Стамболийски и другите региони на страната.

През 2023 година до момента Районната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив извършила 11 проверки в община Стамболийски, засягащи нерегламентирани изхвърляни отпадъци. Това стана ясно от изявлението на служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова по време на парламентарен контрол.

От началото на 2021 година до момента бяха извършени общо над 40 проверки в общината за нерегламентирани замърсявания. В случаите, когато бяха установени нерегламентирани замърсявания, кметът на община Стамболийски получаваше множество предписания за почистване. При последващите проверки се установи, че много от предписанията са изпълнени, с изключение на замърсяването по поречието на река Въча в землището на село Куртово Конаре, което не беше отстранено в срок. Следващият ход беше издаването на акт и наказателно постановление със стойност 3 000 лева, наложени на кмета на община Стамболийски. Наказателното постановление беше обжалвано и отменено от съда, според информацията от Карамфилова, както съобщава БТА.

Отговаряйки на депутатски въпрос относно изхвърлянето на отпадъци в коритото на река Марица, министър Карамфилова отбеляза, че РИОСВ извърши проверка съвместно с представители на община Стамболийски.

При проверката на място, по протежението на полски път, граничещ с река Марица, след пречиствателната станция за отпадъчни води в Стамболийски, беше установено нерегламентирано замърсяване с отпадъци от битов, строителен и растителен характер. Кметът на община Стамболийски получи предписание за почистване на замърсеното място до 16 май тази година.

Министърът посочи, че на 17 май ще се извърши нова проверка за проверка на изпълнението на предписанията. Ако срокът за изпълнение на предписанията не бъде спазен, ще бъдат предприети административно-наказателни мерки в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Експертите от РИОСВ-Пловдив извършиха планови проверки на нерегламентирани замърсявания във всички населени места в община Стамболийски. Беше установено нерегламентирано замърсяване в землището на село Три водици, като кметът на община Стамболийски получи предписание за почистване до 9 май.

Това са най-важните факти, които разкриват проблема с нерегламентирания изхвърляне на отпадъци в община Стамболийски, както заяви министър Карамфилова.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button