Политики

Данните от Националния статистически институт (НСИ) показват, че над 75% от гражданите в България се сблъскват с трудности при покриване на своите ежедневни разходи.

Според проучване, проведено от Националния статистически институт (НСИ), над 75% от анкетираните лица са изпитвали затруднения в покриването на ежедневните си разходи през първите три месеца на текущата година. Анкетата бе извършена като част от Наблюдението на домакинските бюджети и имаше за цел да осъществи тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата. Общо 5 682 лица на възраст 16 и повече години от 3 053 домакинства са били анкетирани.

От изследването се разбира, че 35.8% от анкетираните лица се справят с известни затруднения в покриването на ежедневните си разходи, докато 26.8% го определят като трудно, а 14.2% – като много трудно. Дялът на хората, които се справят много трудно, се увеличава с 0.6 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Според данните, 19.7% от анкетираните лица могат относително лесно да покрият своите ежедневни разходи, докато едва 3.5% не изпитват никакви затруднения. В сравнение с първото тримесечие на 2022 година, общият дял на хората без затруднения се увеличава с 1.5 процентни пункта.

Относно потреблението на енергия през отоплителния сезон, 31.2% от анкетираните лица са ограничавали своето потребление. Сред тях, 28.8% от градските жители са посочили, че не могат да си позволят достатъчно потребление на енергия, докато в селата този дял е 37.8% – с 9 процентни пункта повече в сравнение с градовете.

Относно доходите, 20.1% от анкетираните лица са посочили, че те са се увеличили. Това представлява увеличение с 1.6 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година, когато 18.5% от лицата са отбелязали увеличение.

Дялът на лицата, които са посочили намаление на доходите си през последните 12 месеца, се намалява през първото тримесечие на 2023 година до 5.3% – с 3.2 процентни пункта по-малко спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button