Търговия

Прогнозирано е забавяне на икономическия растеж на България, като БВП се очаква да нарасне само до 1,5%.

Икономическата експанзия в България се прогнозира да забави през 2023 година, преди да се засили през 2024 година, според „пролетните прогнози“ на Европейската комисия.

След като БВП нарасна с 3,4% през миналата година, се очаква да се забави до 1,5% през 2023 година, преди да ускори до 2,4% през 2024 година.

Забавянето на растежа на българския износ се очаква през текущата година поради слабо чуждестранно търсене и специфични фактори за страната. Растежът на потреблението на домакинствата също се очаква да намалее през края на 2023 година и първата половина на 2024 година, поради повишаването на реалните лихвени проценти и забавянето на растежа на заплатите.

Инфлацията се прогнозира да забави, но да остане относително висока през 2023 година. Европейската централна банка (ЕЦБ) очаква слабо забавяне на инфлацията до 9,4% за тази година, спрямо 13% през миналата година, преди да спадне значително до 4,2% през 2024 година.

През 2023 година се предвижда държавният дефицит на страната да нарасне до 4,8% от БВП, след като през 2022 година е бил 2,8%, и да остане на равнище от 4,8% през следващата година поради социалните политики и политиките на доходите, въведени през 2022 година.

ЕК също прогнозира стабилизиране на безработицата през текущата година на равнище от 4,3%, с леко намаление до 4,0% през 2024 година.

Относно държавния дълг, Комисията очаква той да нарасне през 2023 година до 25% от БВП (в сравнение с 22,9% през 2022 година) и да достигне 28,1% през 2024 година.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button