Търговия

Потреблението на газ в ЕС намаля със 17,7%

Потреблението на природен газ в ЕС е намаляло със 17,7% в периода август 2022 г. – март 2023 г. в сравнение със средното потребление на газ за същите месеци (август-март) между 2017 г. и 2022 г.

Регламент (ЕС) 2022/1369 на Съвета относно координираните мерки за намаляване на търсенето на газ, част от плана REPowerEU за прекратяване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, определят цел за намаление от 15 % за периода август 2022 г. – март 2023 г. в сравнение със средната стойност за същия период от пет предходни последователни години.

Данните показват, че повечето страни от ЕС са достигнали целта от -15%, с изключение на Ирландия (-0,2%), Словакия (-1,0%), Испания (-10,8%), Полша (-12,5%), Словения (- 13,8%) и Белгия (-14,5%), която регистрира по-малки спадове, и Малта (най-малкият потребител на газ сред всички членки на ЕС, използващи газ), която всъщност отбеляза 12,7% увеличение между август 2022 г. и март 2023 г. Потреблението спадна най-много във Финландия (-55,7%), Литва (-40,5%) и Швеция (-37,2%), а в други страни от ЕС потреблението спадна над целта от 15%, в някои с голяма разлика (над 20%).

Тази информация идва от енергийни данни, публикувани от Евростат и предадени от националните статистически институти на държавите-членки.

Разглеждайки месечните данни от януари 2022 г. до март 2023 г., потреблението е постоянно под средното за 2017-2022 г. за съответните месеци от тези години. Между януари и юли 2022 г. потреблението на природен газ в ЕС варира между 1 938 петаджаула (PJ) през януари и 785 PJ през юли, което показва цялостен месечен спад, дори преди целта за 15% намаление на газа да бъде определена от Регламента на Съвета (ЕС) 2022/1369. Най-големите спадове обаче са регистрирани през втората половина на 2022 г., започвайки през август, с 14,0% намаление на потреблението, последвано от -14,3% през септември, -24,4% през октомври, -25,0% през ноември и -12,3% през декември.

2023 г. започна с нови спадове от 19,0% през януари (1 593 PJ) и 14,7% през февруари (1 435 PJ). Потреблението на природен газ през март 2023 г. достигна 1 318 PJ, под средното 1 589 PJ, регистрирано между 2017-2022 г., със спад от 17,1%.

Методологична бележка:

  • Потреблението на природен газ включва както газообразен природен газ (GNG), така и втечнен природен газ (LNG) и се изчислява, както следва: производство + внос – износ +/- промени в запасите.
  • Биогазът (биометан), инжектиран в мрежата, се изключва от изчислението.
  • Дата на извличане на данни: 18 април 2023 г
  • Кипър не използва природен газ.

Източник: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230419-1

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button