Застрахователни претенции

Управление на застрахователни претенции: Как да осигурим справедливо и бързо обезщетение?

Застраховката е изключително важна, когато става дума за рискове и опасни ситуации. Нужна е, за да бъдете финансово осигурени чрез обезщетение и допълнителна финансова помощ, компенсиращо материалните повреди или болката от друг вид загуба. Но за да получите вашето обезщетение, трябва първо да предявите застрахователни претенции, описващи всички причини, подкрепени с доказателства, заради които да бъде отстъпено. 

За какво можете да предявите застрахователни претенции?

Експертите от I&G Insurance Brokers дават пример за ситуация, при която да предявите застрахователна претенция. Ако участвате в пътен инцидент, при който друг водач е виновен заради бързото си и опасно управление на автомобила, то той ви дължи обезщетение за нанесените върху МПС или вашето здраве щети.

Когато имущество или човек пострада, задължителната в България застраховка „Гражданска отговорност“ е нужна, за да избегнете съдебен процес и случаят да бъде разрешен само чрез определените между лицата, участвали в ПТП-то. Това се отнася и за всички други видове застраховки, покриващи конкретни рискове, при чието проявление се предявяват застрахователни претенции за изплащане на обезщетение.

Как да се подсигурите, че ще бъдете обезщетени?

Специалистите от Ай енд Джи Брокерс напомнят, че вие сте отговорни за своята защита, защото най-сигурният начин да получите финансово обезпечаване, е ако сами проявите инициатива сключител си съответната застраховка и при проявен риск да потърсите обезщетение. Ето как да бъдете сигурни, че ще се отнесат с вас справедливо:

  • избор на най-добра оферта – още при сключването на полицата се съгласявате с вида на застраховката и условията, на които отговаря. Използвайте услугите на застрахователен брокер, който ще ви предложи подходящи условия спрямо вашите изисквания и потребности;
  • чрез следене на сроковете – винаги бъдете коректни с вноските, за да не се прекрати застрахователния договор. Ако не плащате застраховката си според уговорката в договора, то тя може да не бъде валидна и няма да бъде на ваше разположение при нужда; Ако ползвате услуги на застрахователен брокер то той ще прави това вместо вас и ще ви напомня за падежите по вашите застраховки, както и ще подготвя предложенията за подновяване, когато им изтече валидността.
  • изпращане на документи веднага след инцидент – за най-надеждно и бързо обезщетение изпратете към застрахователя си документи от инцидента в първия възможен момент. Така те ще бъдат разгледани и ще ви бъде платено обезщетение в рамките на 15 работни дни от датата на представяне на последния изискан документ по доказване на застрахователната претенция. При ползване на услугите на застрахователен брокер той ще ви съдейства при предявяване на претенция при възникнало застрахователно събитие и покрит риск по избраната от вас застраховка.

Ако сте коректни и предявите вашата претенция в кратък срок, застрахователната компания ще отвърне със същото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button